1 post tagged with "frontend tips"

View All Tags

Những điều cần lưu ý khi làm việc với hình ảnh trong dự án thực tế 🔥

Hậu Nguyễn

Hậu Nguyễn

Senior Software Engineer at fram^

Hầu hết tất cả các dự án thực tế đều sử dụng hình ảnh, không ít thì nhiều. Thỉnh thoảng chúng ta lại gặp phải những vấn đề như hình ảnh tải chậm quá, tạo ra nhiều hình ảnh giống nhau cho trạng thái khác nhau, ... Cùng mình tìm hiểu một số điều cần lưu ý khi làm việc với hình ảnh để cho web của chúng ta chạy mượt mà hơn nhé! 😍